Now showing items 1-4 of 4

 • Implementace IFRS 13 Fair Value Measurement ve vybrané účetní jednotce 

  Vlčková, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá vývojom predpisov, týkajúcich sa merania fair value - reálnej hodnoty, ako aj prezentáciou hlavných zmien v tejto oblasti. Hlavný zámer je kladený na medzinárodný účtovný štandard IFRS 13 – Fair ...
 • Oceňování stavebního podniku 

  Suchánová, Katarína
  Diplomová práca sa zameriava na určenie hodnoty stavebného podniku. V teoretickej časti popisuje základné pojmy, metódy a analýzy používané pri oceňovaní. V prípadovej štúdii sú tieto analýzy aplikované na konkrétnom ...
 • Porovnání cen bytu v České republice a na Slovensku. 

  Šimášková, Ľubomíra
  Cieľom diplomovej práce je zistiť, ako sa líšia ceny vybraného typu bytu v Českej republike a na Slovensku. Úlohou je preveriť cenové predpisy v Českej republike a na Slovensku. Stanoviť ceny pre vybrané typy bytov na ...
 • Zhodnocení implementace IFRS 13 Fair Value Measurement ve vybrané účetní jednotce 

  Račková, Lucia
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou oceňovania dlhodobého hmotného majetku reálnou hodnotou podľa IAS/IFRS. Hlavným obsahom je dopadom precenenia dlhodobého majetku z historických cien na reálnu hodnotu. V práci ...