Now showing items 1-5 of 5

 • Povrchové kalení ocelí vláknovým YbYAG laserem 

  Hromada, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na povrchové kalení laserem pomocí vláknového Yb:YAG laseru. Experiment je založen na zakalení jednotlivých vzorků z oceli 12 050 při různých parametrech vzdálenosti a rychlosti pohybu laserové ...
 • Povrchové kalení ocelí výkonovým polovodičovým laserem 

  Bazalová, Lucie
  Práce se zabývá technologií povrchového kalení pomocí polovodičového laseru. V rámci diplomové práce je provedení experimentu povrchového kalení na oceli 12 050 při různých parametrech rychlosti pohybu laserové hlavy a ...
 • Výroba pouzdra protlačováním za studena. 

  Šimeček, Tomáš
  ŠIMEČEK Tomáš: Výroba pouzdra protlačováním za studena. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh postupu výroby „pouzdra“ objemovým tvářením za studena. Polotovarem je kruhová tyč ČSN 42 6510 z oceli ...
 • Výroba přezky 

  Polách, Libor
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby přezky, která je součástí centrálního zámku padákového postroje. Dílec je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 3 mm, součást je prostorového tvaru s otvory. ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Bezděk, Pavel
  Cílem práce v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie je návrh výkovku ozubeného kola zápustkovým kováním. Materiál ozubeného kola je konstrukční ocel 12 050. Vzhledem k velikosti výrobní série 150 000 ...