Now showing items 1-4 of 4

 • Výkovky v technické dokumentaci 

  Krulich, Hynek
  Tato bakalářská práce se zabývá rešeršní studií tvorby technické dokumentace výkovků. Obsahuje historii, charakteristiku, základní rozdělení a používané stroje při kování. Další část práce se zaměřuje na tvorbu výkovku ...
 • Výroba nástrčného klíče 

  Kryštof, Marek
  Práce předkládá návrh výroby nástrčného klíče. Nástrčný klíč se používá jako bezpečnostní klíč pro povolování bezpečnostních matic kol automobilu. Na základě požadavků na součást byla zvolena vhodná technologie výroby. ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Červinka, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného pastorku – zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 220.0. Na základě literární studie problematiky ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Gráf, Radomír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie (2303R002) předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného pastorku – zhotoveného zápustkovým kováním z materiálu 14 220.0 (16MnCr5). ...