Now showing items 1-3 of 3

 • Ocelová konstrukce multifunkční budovy 

  Havíř, František
  Cílem práce je návrh ocelové konstrukce multifunkční budovy v katastrálním území MČ Brno-Bohunice. Multifunkční budova je tvořena dvěma shodnými objekty – A a B. Půdorysné rozměry objektů jsou 40,0 x 40,0 m a konstrukční ...
 • Ocelová konstrukce obytné budovy 

  Špeta, Václav
  Práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce obytné budovy. Objekt je uvažován jako sedmipatrový pavlačový dům. Pavlač je situována do atria uprostřed objektu, které je zastřešeno kopulí. Půdorys každého patra tvoří pravidelný ...
 • Patrové garáže 

  Šramota, Petr
  Náplní diplomové práce je návrh parkovacích garáží včetně příjezdových ramp v lokalitě Ústí nad Labem. Rozměry patrové garáže jsou 58,6x31,1 m. Jako nosný systém konstrukce jsou použity ocelobetonové spřažené prvky. Výpočet ...