Now showing items 1-9 of 9

 • Hangár 

  Čajda, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dřevěné konstrukce hangáru v Brně - Medlánkách. Hangár je určen pro malá letadla, která se na tomto letišti nacházejí. Půdorysné rozměry jsou 116 m × 64 m a výšce 10,6 m. ...
 • Jízdárna v Poličce 

  Andrlová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné jízdárny pro koně. Návrh objektu je umístěn v lokalitě Polička. Konstrukce má obdélníkový tvar s rozměry 21 m x 42 m. Jízdárna má zastřešení ve tvaru oblouku. Konstrukce ...
 • Nosná dřevěná konstrukce sportovní haly 

  Leško, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné dřevěné konstrukce sportovní haly. Konstrukce je navržena na obdélníkovém půdorysu s rozměry 31 x 55 metrů a se sedlovou střechou. Hlavní nosný systém je tvořen z ...
 • Víceúčelový objekt v Pardubicích 

  Tunková, Eliška
  Cílem diplomové práce je návrh nosné konstrukce víceúčelového objektu. Půdorysné uspořádání je nepravidelného tvaru s největším rozpětím 35 m. Jedná se o dvě budovy ve tvaru 6ti úhelníku, ke kterým je připojena budova ve ...
 • Zastřešení planetária 

  Vojta, Radek
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci planetária pro lokalitu Brna a výšku konstrukce 10 m. Navržený objekt planetária je tvořen kopulí a halou, které staticky působí samostatně. ...
 • Zastřešení sportovní haly v Blansku 

  Tunková, Eliška
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce sportovní haly. Hala má obdélníkový půdorysný tvar. Rozpětí je navrženo 32m, délka haly činí 52m. Střešní plocha je zakřivená ve tvaru kružnice, osová výška střechy je 12m. ...
 • Zastřešení sportovního objektu 

  Stehlíková, Iveta
  Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit zastřešení dřevěné konstrukce sportovního objektu s rozpětím 50 m a délkou 90 m. Návrh objektu je umístěn v lokalitě Ústí nad Orlicí. Hala má tvar obloukové výseče. Konstrukce ...
 • Zastřešení víceúčelového objektu 

  Vojta, Radek
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci zastřešení víceúčelového objektu. Objekt se bude nacházet v lokalitě Třebíč. Půdorysné rozměry objektu jsou 80,6 × 54,5 m a výška objektu činí ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Stehlíková, Iveta
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit zastřešení dřevěné konstrukce víceúčelového sportovního objektu s rozpětím 40 m a délkou 60 m. Návrh objektu je umístěn v lokalitě Ústí nad Orlicí. Hala má tvar obloukové ...