Now showing items 1-6 of 6

 • Design parkové lavičky 

  Soušek, Vít
  Tato práce se zabývá designem parkové lavičky. Její první část analyzuje design tohoto prvku městského mobiliáře z hlediska historie a současnosti. Druhá část pak pojednává o vlastním řešení designu. Hlavním cílem bylo ...
 • Návrh ohýbacího nástroje pro V-ohyb plechu 

  Zedníček, Zbyněk
  Cílem bakalářské práce je návrh ohýbacího přípravku pro V-ohyb. Je zadán plechový dílec lopatky pásového dopravníku. V úvodní části je nastíněna problematika přípravy polotovaru, rozbor možností technologie ohýbání a jsou ...
 • Statická analýza spoje dřevěné konstrukce 

  Sedlák, Petr
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním hřebíkového spoje dřevěné střešní konstrukce a vychází z již realizovaného fyzikálního experimentu. Celkem je vytvořeno dvanáct různých variant řešení, ve kterých se mění ...
 • Testování lepených ocelových plechů s povlakem zinku 

  Zedníček, Zbyněk
  Cílem této diplomové práce je návrh vybraných zkoušek pro lepené spoje u zadaného ocelového plechu s povlakem zinku v laboratorních podmínkách a získání parametru o lepeném spoji pro aplikaci v průmyslové praxi. V práci ...
 • Výroba držáku 

  Isakidis, Petr
  Cílem této práce je návrh vhodné technologie pro výrobu držáku SPZ a blinkrů na motocykl z tenkého ocelového plechu. Výrobní série je 600 000 kusů. Pro výrobu je zvolen materiál 11 321.1 ve formě svitku plechu. Součástí ...
 • Výroba krytu vzduchového filtru 

  Procházka, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem výroby krytu vzduchového filtru. Součást má válcový tvar s kruhovým prolisem a dírou ve dně. Je vyráběná z ocelového plechu 11 320 tloušťky 1 mm. S přihlédnutím k sérii 20 000 kusů ročně, byla vybrána ...