Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce zakružovačky ocelových profilů 

    Křivohlávek, Pavel
    Cílem této diplomové práce je navrhnout zakružovací stroj ocelových profilů. V úvodu je charakterizován zakružovací stroj a provedena rešerše továrně vyráběných stojů včetně jejich výrobců. Následuje návrh vlastních variant ...
  • Technologie pro ohýbání nesymetrického ocelového profilu 

    Walach, Lukáš
    Tato diplomová práce řeší stanovení procesních parametrů zadaného ohýbaného profilu včetně výpočtu odpružení. Hodnotí rozdíly a výhody dvou různých variant technologie výroby ohýbaného dílce. Prostého ohýbání a technologie ...