Now showing items 1-18 of 18

 • The Effects of a Change in the Environment on Business Valuation Using the Income Capitalization Approach 

  Režňáková, Mária; Karas, Michal (Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2012-12-16)
  Determining the company value in the conditions of unstable development is a very difficult, almost sophisticated activity. Experience of authors confirms high sensitivity of the resulting company value in relation to ...
 • Ocenění majetku podniku pro účely jeho prodeje s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Vrábľová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá ocenění majetku podniku pomocí metody diskontovaných peněžních toků. V první části jsou definována teoretická východiska. Tyto teoretické poznatky jsou následně aplikovány v praktické části, která ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Balášová, Silvie
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Isolit Bravo spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2014. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Boček, Jakub
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti BOPAL s.r.o. Oceňování bude prováděno za účelem určení objektivizované hodnoty společnosti pro potřeby strategického řízení vlastníků společnosti. Hodnota podniku ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Dorčincová, Šárka
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. k 31. 12. 2015 pomocí výnosové metody. V první části práce je představen základní teoretický rámec, týkající se oceňování ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Synková, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku s názvem Kovo HB, s.r.o. Nejprve je vypracována strategická a finanční analýza, jejichž závěry jsou shrnuty do SWOT analýzy. Následuje sestavení finančního plánu ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Pyszko, Urszula
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku ANTICOR Bohemia s. r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2014. Tento podnik sídlí v Ostravě-Nové Bělé a náplní jeho práce je prodej elektroinstalačních ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Ingrová, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku BKE a.s. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Fajtová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku Vakstav spol. s r.o. výnosovými metodami k 1. 4. 2014. Nejprve je vymezen teoretický rámec práce. Dále je provedena strategická a finanční analýza, ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Skopalíková, Miluše
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku za pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část obsahuje základní teoretický rámec potřebný k oceňování podniku. Dále je provedena ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Klaclová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku fortell s.r.o. na základě výnosových metod oceňování k 31.12.2016. Jedná se o metody diskontovaného cash flow ve variantě entity a ekonomické přidané hodnoty. První část ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Šichová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Práce je rozdělena na několik částí na teoretickou část, strategickou a finanční analýzu, prognózu ...
 • Stanovení hodnoty podniku ŽĎAS, a. s. 

  Štoll, Karel
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty akciové společnosti ŽĎAS pomocí výnosových metod. K určení hodnoty byla použita výnosová metoda DCF ve variantě entity a metody EVA taktéž ve variantě entity. Teoretická část ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Baťa, a.s 

  Procházka, Michal
  Předmětem diplomové práce je ocenění společnosti BAŤA, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce se věnuje popisu základních pojmů, ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Sherwin Williams Czech Republic 

  Kypet, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Nejprve je provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Vargová, Natálie
  Diplomová práce je zaměřena na určení hodnoty podniku HARTMANN - RICO a.s. k datu 31. 12. 2019. Pro stanovení hodnoty bude použita metoda diskontovaných peněžních toků ve variantě entity. Teoretická část obsahuje popis ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Blažková, Dana
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku společnosti IMA – materiál pro nábytkový průmysl s. r. o. výnosovou metodou k 31.12.2019. Teoretická část popisuje postup stanovení hodnoty a metody ocenění. V ...
 • Využití metody numerické simulace v rámci rekonciliace různých výsledků výnosového ocenění podniku 

  Scholleová, Hana; Krabec, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek se zabývá otázkou, jak se z ekonomického hlediska vypořádat se situací, kdy jsou v jedné věci znalci z oboru ekonomika vypracovány znalecké posudky dospívající ke značně odlišným závěrům ohledně hodnoty oceňovaného ...