Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh výběrového řízení ve společnosti H&M, s.r.o. 

    Smolíková, Iveta
    Cílem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců a jejich následná adaptace, tak aby podporovali kvalitu služeb poskytované firmou H&M s.r.o. V teoretické části práce jsou ...