Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení zabezpečení obchodních informací 

  Veselý, Martin
  Diplomová práce „Hodnocení zabezpečení obchodních informací“ je zaměřena na vytvoření metrik pro vyhodnocování zabezpečení informačního systému firmy Tech4sec, spol.s.r.o.. Aplikací metrik jsou v práci stanovena přesná ...
 • Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti 

  Hriadeľ, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci nového zálohovacího plánu. V úvodní části práce zmiňuji teoretická východiska ohledně problematiky zálohování a práce s daty. Následující kapitola je věnována analýze ...
 • Ochrana dat podniku 

  Koutný, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany dat v podniku. Data jsou jedním z nejcennějších zboží a je nutné, aby měl podnik tato data chráněna. Práce je zaměřena na analýzu současného stavu a navrhuje řešení v souladu ...
 • Ochrana dat v organizaci pomocí DLP (Data Loss Prevention) řešení 

  Drápalíková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu ochrany dat pomocí technologie Data Loss Prevention pro konkrétní organizaci. Teoretická část se věnuje problematice dat ve firemním prostředí a samotné technologii DLP. Práce ...
 • Prověření slabých míst v ochraně dat vybrané firmy 

  Strachová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stavu bezpečnosti v oblasti ochrany dat dílčí části informačního systému zvolené komerční firmy menší velikosti. Ve své práci zkoumám stav zabezpečení a zavedená bezpečnostní opatření ...
 • Správa pacientských dat v nemocničním informačním systému Clinicom 

  Jirásková, Kristýna
  Nemocniční informační systémy slouží k ukládání pacientských dat a k jejich sdílení. Mají několik výhod. Lékaři mají okamžitě přístupnou anamnézu, která pomáhá k rychlejší diagnostice, zabraňuje nadbytečnému plýtvání léky ...
 • Zabezpečení mobilních zařízení s operačním systémem Android ve firemní sféře 

  Pecl, David
  Práce se zabývá problematikou bezpečnosti operačního systému Android. Nejdříve popisuje základní architekturu systému a bezpečnostní mechanizmy, které můžeme v tomto systému najít. Ve druhé části se věnuje popisu hrozeb a ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Budz, Patrik
  Bakalářská práce na téma Zálohování dat a datová uložiště je zaměřena na způsoby zálohování dat a jejich praktické využití při konkrétním návrhu pro společnost BPM Sport s.r.o., která se zabývá prodejem sportovních potřeb. ...