Now showing items 1-3 of 3

 • Jaroslavice – sídlo v krajině 

  Mrlinová, Lucie
  Jižní Morava disponuje odpradávna kvalitní půdou. Změna klimatických podmínek a neohleduplný lidský přístup mají za následek sucho a půdní erozi. Půda, jako naše živitelka, je ovšem velmi vzácná. Proto se v mé práci zabývám ...
 • Kvalita zemědělské půdy v ČR a v Evropě - vývoj, současnost a budoucnost 

  Drlíková, Barbora
  Bakalářská práce dokumentuje vývoj zemědělské půdy v ČR i Evropě. Dále poukazuje na současný stav kvality zemědělské půdy, na kterou mají nepříznivý vliv hlavně degradační procesy. Ty jsou v práci postupně popsány. Součástí ...
 • Ochrana půdy - právní řád ČR a EU 

  Gavlasová, Iva
  Bakalářské práce postihuje a dokumentuje základní degradační procesy v půdě zemědělské a lesní, které patří k přírodnímu bohatství naší země. Dále poukazuje na legislativní předpisy související s ochranou půd v ČR i EU a ...