Now showing items 1-6 of 6

 • Ionizující a neionizující záření ze zdravotního hlediska 

  Gottvald, Martin
  Předložená diplomová práce pojednává o elektromagnetickém záření v celém jeho frekvenčním spektru. Rozděluje záření na ionizující a neionizující, popisuje princip jeho působení a možné zdravotní rizika při expozici. Jsou ...
 • Ochrana zdraví uživatele 3D tiskárny 

  Plášil, František
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou zdraví uživatele 3D tiskárny. V první části je pojednáno o současném stavu poznání, který uvádí technologie 3D tisku využívaných v současné době a následně rozbor technologie Fused ...
 • Posouzení rizik bezpečnosti práce v tepelných elektrárnách 

  Turčan, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzy podmínek práce a posouzení rizik v konkrétní organizaci, pro konkrétní projekt. Přináší zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen ...
 • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Turčan, Michael
  Bakalářská práce přináší na základě analýzy podmínek práce v konkrétní organizaci zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Práce ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Němec, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce na pracovišti. Poskytuje teoretická východiska k danému tématu a sleduje současnou situaci bezpečnosti práce ve firmě. Dále obsahuje analýzu rizik na pracovišti ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Bětík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v rámci prostor bioplynové stanice vybraného podnikatelského subjektu. Práce poskytuje teoretická východiska k tématu, analyzuje ...