Now showing items 1-4 of 4

 • Odstraňování železa a manganu z podzemních zdrojů vody 

  Lízalová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou. Cílem práce je popsat současné možnosti odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou včetně ...
 • Optimalizace provozních parametrů na úpravně vody Bzenec-Přívoz 

  Sukopová, Martina
  Úpravna vody Bzenec-Přívoz představuje důležitý zdroj pitné vody pro okres Hodonín. Po dlouholetém provozu byla v letech 2008-2010 zrekonstruována s cílem zvýšit efektivitu technologie úpravy vody. Zásadním krokem bylo ...
 • Rekonstrukce úpravny vody Babice 

  Valchař, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studií rekonstrukce úpravny vody malého výkonu. První kapitoly jsou věnovány obecně možnostem odželezování a odmanganování při úpravě podzemní vody. Dále se práce věnuje i možnostem posuzování a ...
 • Úprava vody ze zvodnělých čtvrtohorních sedimentů v údolní nivě řeky Moravy 

  Píšťková, Jana
  Práce se zabývá problematikou úpravy vody ze zvodnělých čtvrtohorních sedimentů v údolní nivě řeky Moravy v rámci okresu Hodonín. Hlavní pozornost je věnována úpravnám vody ve Bzenci-Přívozu a Moravské Nové Vsi. V práci ...