Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce žst. Letohrad 

    Dušek, Erik
    Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí železniční stanice Letohrad. Jejím cílem je návrh nových nástupišť vyhovující pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Práce déle řeší nutné úpravy kolejiště vyvolané ...