Now showing items 1-15 of 15

 • Detekce aut přijíždějících ke křižovatce 

  Vácha, Lukáš
  Sledování dopravy za pomocí počítačového vidění se stává v praxi žádaným systémem, který umožňuje nedestruktivní instalaci a je využitelný v celé řadě aplikací. Tato práce se zaměřuje na automatické sledování vozidel, ...
 • Detekce jízdy na červenou 

  Šorf, Milan
  Tato práce se zabývá automatickou detekcí jízdy na červenou ze statické kamery. Teoretická část práce popisuje princip detekce, představuje některé metody zpracování obrazu pro detekci semaforů a automobilů a popisuje ...
 • Detekce pohyblivého objektu ve videu 

  Buchtela, Radim
  Práce se věnuje oblasti detekce pohyblivých objektů ve video sekvenci. V práci jsou detailně popsány detekční metody založené na principu odečítání pozadí (Background subtraction). Jsou zde představeny strategie modelování ...
 • Detekce pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

  Horák, František
  Práce se zabývá metodikami detekce pohybu na videozáznamech; výběrem a aplikací vhodných algoritmů za použití technologie CUDA. Tato technologie je dále rozebírána, zkoumána z hlediska její architektury a dalších součástí. ...
 • Detekce pohybu v obraze z kamery 

  Půček, Petr
  Tato práce se zabývá rozpoznáním pohybu v obraze pořízeného stacionární kamerou. Popisuje řešení návrhu a implementace aplikace pro rozpoznávání na platformě Windows s využitím knihovny pro zpracování obrazu OpenCV. Popsané ...
 • Detekce pohybu v obraze z kamery 

  Polanský, Petr
  Cílem této práce je zhodnotit účinnost detekce pohybu pomocí Gaussova rozdělení pravděpodobnosti. Algoritmus při detekci pohybu vytvoří krátké video zachycující pohyb a vhodně jej vizualizuje. Vizualizace je provedena ...
 • Detekce pohybu ve video sekvenci 

  Chadim, Petr
  Práce pojednává o problému detekce pohybu ve video sekvenci. Detailně je popsán základní princip metody Odečítání pozadí a algoritmus pro hledání rozdílů mezi snímky. Velká pozornost je věnována aktualizaci referenčního ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve videu 

  Hanek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá knihovnou OpenCV a jejími metodami. Vytvořená aplikace je schopna detekovat pohybující se objekty ve videu ze statické kamery za pomocí metod pro odečítání pozadí obrazu. Tuto aplikaci je ...
 • Hra s ovládáním pomocí gest ruky 

  Kartous, Petr
  Tato práce je zaměřena na ovládání her pomocí gest ruky. Stěžejní částí práce je segmentace obrazu a detekce ruky v obraze. Pro segmentaci obrazu jsou použity techniky detekce kůže a odečítání pozadí s adaptivním modelem ...
 • Hra s ovládáním pomocí gest ruky 

  Baštek, Jozef
  Tato práce se zabývá využitím počítačového vidění, jako  prostředku pro interakci člověka s PC. Její součástí je návrh a implementace rozhraní pro ovládání hry pomocí gest a pohybů ruky, které snímá kamera. V práci jsou ...
 • Měření rychlosti automobilů stacionární kamerou 

  Juřica, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice měření rychlosti automobilů z videozáznamu pořízeného staticky umístěnou videokamerou s výhledem na silnici. Popsána je tvorba nástroje s cílem dosáhnutí maximální přesnosti ...
 • Optický radar s využitím dvouosého kamerového manipulátoru 

  Senčuch, Daniel
  Efektivní sledování velkých kritických oblastí je důležité pro zajištění jejich bezpečnosti a soukromí. Řešení pro automatizaci této činnosti nejsou volně dostupná. Tato práce si klade za cíl vytvořit aplikaci pro sestavu ...
 • Re-identifikace vozidla pomocí rozpoznání jeho registrační značky 

  Špaňhel, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmů detekce a rozpoznání registrační značky vozidla, které by byly použitelné pro re-identifikaci vozidla v obraze, a vytvořením jednoduchého systému analýzy dopravy. Byly navrženy a ...
 • Rozpoznávání gest lidské ruky 

  Adámek, Jakub
  Tato práce je zaměřena na rozpoznávání gest lidské ruky. Její stěžejní částí je segmentace obrazu ve video sekvenci. Pro segmentaci obrazu je použita metoda rozpoznání obličeje v obrazu s následnou detekcí lidské kůže a ...
 • Sledování vojenských cílů ve videosignálu 

  Hamada, Ondřej
  Práce shrnuje a popisuje nejrozšířenější metody pro detekci cílů ve videosignálu. Speciálně se zaměřuje na využítí kernel-based metody s použitím mean-shift algoritmu a metody pro porovnávání vzorů. Obě tyto metody jsou ...