Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace moderních technologií pro výrobu náhradní součásti airsoftové zbraně 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje konstrukci a výrobu náhradních součástí do airsoftové zbraně. Vybranými náhradními součástmi byly kohout a držák pružiny, které byly zkonstruovány ve 3D parametrickém programu Autodesk Inventor ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky 

  Samohýl, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce bude výroba prototypu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky. V práci bude proveden návrh a konstrukce nového prototypového dílu s využitím parametrické aplikace SolidWorks. Pro výrobu ...
 • Integrita povrchu vyráběné součásti pro sanitární techniku a možnosti zlepšování její kvality 

  Peňák, Martin
  Práce je zaměřena na integritu povrchu během dokončovacích operací výroby těl vodovodních baterií a identifikací jejích možných vad. Cílem je prokázat charakter této vady metodou opakovatelnosti a určit možnosti jejího ...
 • Konstrukce jednoúčelového manipulátoru 

  Chmela, Martin
  CHMELA Martin: Návrh konstrukce jednoúčelového manipulátoru. V této bakalářské práci je provedena důkladná analýza problematiky manipulace se samonosnými formami ve slévárenství. Návrh variant řešení a jejich technicko-ekonomické ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 

  Pitner, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla pro jednovzpěrný čelisťový drtič DC 110x70 a skládá se z několika hlavních částí. První část je zaměřena na zpracování nerostných surovin, konkrétně na proces ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 1 600 x 1 250 

  Ješuta, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla jednovzpěrného čelisťového drtiče. První část pojednává o mechanickém rozpojování nerostných surovin. V druhé části jsou porovnány charakteristické vlastnosti ...
 • Manipulátor pro skládání slévárenských forem 

  Borýsek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu konstrukce manipulátoru pro skládání dvoudílných slévárenských forem. V práci je provedena analýza současného stavu poznání v odvětví manipulačních zařízení a průmyslových ...
 • Odlitky ze slitin TiAl pro spalovací motory 

  Kašpar, Jan
  Práce je zaměřena na intermetalické slitiny TiAl. Rozbor jejich mikrostruktury včetně vlivu tepelného zpracování a legujících prvků. Dále se zabývá tavením a odléváním TiAl včetně bezpečnosti a procesu recyklace. V poslední ...
 • Odvádění výroby ve vybraném podniku 

  Eibelová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na snížení administrativy a chybovosti při ručním odvádění výroby ve slévárně. Analýza mapuje aktuální stav procesů v provozu a znázorňuje tak jeho chod. Práce přináší návrh na vyřešení daného ...
 • Ověřování původních technologií pro výrobu uměleckých odlitků 

  Hřebíček, Lukáš
  Tato práce dokumentuje odlití stejného uměleckého odlitku do keramické skořepiny, několika forem s použitím různých sádrových směsí, anhydritové sádry, a také pískové formy z přírodního slévárenského písku. Popisuje odlití ...
 • Svařované konstrukce svislých soustruhů 

  Augustin, Petr
  Vymezenou problémovou oblastí bakalářské práce je nahrazení odlitků svarky. TOSHULIN a.s. se sídlem v Hulíně, s výrobou svislých soustruhů. Cílem práce je teoreticko-praktické zpracování dané problematiky. Zvážení všech ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Soukupová, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o nejnovějších trendech výroby odlitků v technologii vytavitelného modelu, od výroby voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, tepelného zpracování skořepiny až po odlévání a ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - vytavování vosků 

  Šmíd, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problémem technologií vytavování voskového modelu spojených s výrobou přesných odlitků (technologie “ztraceného vosku“). Na základě literární studie byla vytvořena rešerše zaměřená na nejmodernější ...
 • Těhlice formulového vozu z hliníkové slitiny 

  Doležal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem odlévané těhlice pro vůz Formule Student Dragon X. Na základě rešerše je zvolena vhodná technologie odlévání. Poté je proveden konstrukční návrh a pevnostní výpočet. Hlavním kritériem ...
 • Variantní řešení výroby držáku vodiče 

  Šuráň, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh variantního řešení výroby držáku vodiče – dílce z pozinkovaného plechu oceli 12 020.20. Součást je výrobkem firmy Spálovský. Předpokládaná série výroby je 1 ...
 • Variantní řešení výroby těla zapalovací svíčky 

  Strnad, Miroslav
  V práci je rozebrána problematika výroby tělesa zapalovací svíčky, která má za úkol zvolit nejvhodnější variantu. Těleso je kruhového průřezu z oceli 1.1191 (12 050), otvorem uprostřed a vrchní část tělesa je zakončena ...
 • Výroba litých prvků vikingských zbraní raného středověku 

  Brůža, František
  Práce se zabývá rešerší a následným rozborem informací a dobových technologií, potřebných pro výrobu repliky mosazného jílce meče z desátého století. Zvláště je zaměřena na dobovou slévárenskou technologii. Dále je v práci ...
 • Výroba odlitků repliky rámu motocyklu Praga 500 BD 

  Vraspír, Kamil
  Tato bakalářská práce se zabývá kompletní technologií výroby replik odlitků rámu motocyklu Praga 500 BD. V první části je popsán historický vývoj firmy Praga – BD a technické parametry motocyklu. V druhé části je přesně ...
 • Výroba odlitků z železných a neželezných slitin odstředivým litím 

  Žanda, Miroslav
  Práce popisuje a charakterizuje slévárenskou metodu odstředivé lití, která vznikla již v 16.století. Na základě literární studie problematiky odstředivého lití a odstředivé síle je popsán princip odstředivého lití. Odstředivé ...
 • Výroba repliky dělové hlavně 

  Helešic, Jan
  Tématem bakalářské práce je výroba repliky dělové hlavně podle vhodně zvolené technologie. Na základě literární studie, která se skládala převážně se zkoumání historických zdrojů, bylo zvoleno gravitační odlévání. Forma ...