Now showing items 1-5 of 5

 • Cyklonový odlučovák pro velmi malé částice 

  Pažourek, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá velmi malými cyklonovými odlučovači, které by mohly být teoreticky využity pro čistění spalin. V rešeršní části této práce se pojednává o vzniku částic při spalování, charakteristice jednotlivých ...
 • Emise tuhých znečišťujících látek 

  Strnad, Ondřej
  Práce pojednává o problematice a vlastnostech tuhých částic antropogenního původu. Popisuje principy a technologie pro jejich odstranění z proudu spalin a zamezení úniku do atmosféry. Zaměřuje se na druhy odlučovačů, ...
 • Mechanické odlučování popílku při spalování biomasy 

  Štěpánek, Petr
  Práce se zabývá problematikou drobných prachových částic vyskytujících se v plynných produktech spalování biomasy. Představuje technologie využitelné pro záchyt tuhých částic z proudu spalin. Zaměřuje se hlavně na principy ...
 • Návrh a vývoj elektrostatického odlučovače 

  Kvasnička, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektrostatického odlučovače a seznámení s problematikou odlučování na těchto odlučovačích. Cílem této práce je sestrojení funkčního modelu elektrostatického odlučovače. Bude popsán ...
 • Vzduchotechnika knihovny 

  Pospíšilová, Lucie
  Diplomová práce řeší návrh vzduchotechnického zařízení objektu knihovny v Brně a zahrnuje experimentální měření vzduchových filtrů. Skládá se ze tří částí. V první z nich je vyhotoveno základní seznámení se vzduchovými ...