Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh zdravotně technických instalací v hotelu 

  Klučáková, Tereza
  Bakalářská práce je na téma Návrh zdravotně technických instalací v hotelu. Teoretická část se zabývá lapáky tuků a odlučovači lehkých kapalin, jejich funkcí a návrhem. Výpočtová část řeší návrh kanalizace a vnitřního ...
 • Odvod odpadních vod z hotelu 

  Vilhelmová, Marie
  Bakalářská práce je na téma Odvod odpadních vod z hotelu. Cílem je navržení vnitřní dešťové a splaškové kanalizace a navržení předčištění splaškové vody z kuchyňského zařízení a dešťové vody ze zpevněných ploch. Teoretická ...
 • Požární stanice - stanice typu P 

  Tuza, Ondřej
  Tato diplomová práce řeší provedení studie a vypracování dokumentace pro provedení novostavby požární stanice. V objektu se uvažuje s umístěním jednotek záchranného sboru JPO I s územní působností zpravidla do 20 minut ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v ubytovně 

  Stříbný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací a plynovodu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na vodovodní potrubí z hlediska materiálů. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve výrobní hale 

  Hlaváčová, Zuzana
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací a plynovodní instalace ve výrobní hale v Tišnově. Teoretická část se zabývá odváděním a čištěním odpadních vod s obsahem ropných látek. Práce se dále zaměřuje ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v apartmánovém domě 

  Polách, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v apartmánovém domě a jejich napojení na stávající inženýrské sítě. Součástí je návrh přečerpávacího zařízení odpadních vod z důvodu ochrany ...
 • Zdravotně technické instalace v polyfunkčním objektu 

  Opršálová, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdravotně technických instalací v polyfunkčním domě ve městě Třinec. Teoretická část se zaměřuje na analýzu tématu s důrazem na předčištění odpadních vod. Práce se dále zaměřuje na ...