Now showing items 1-5 of 5

 • Mikrobiální lipázy a jejich využití 

  Pavlačková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na studium preparátu do odlučovačů tuků a odpadních potrubí, který obsahuje mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Teoretická část práce popisuje lipázy, mikroorganismy, které tyto enzymy ...
 • Odbourávání tuků v odpadech 

  Artýszková, Jana
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na studium možností odbourávání tuků v odpadních vodách se zaměřením na využití mikroorganismů s lipolytickou aktivitou pro specifické odpadní vody bohaté na tuky, vznikající v ...
 • Studium přípravků do odlučovačů tuků 

  Gojkovic, Živan
  Diplomová práce byla zaměřena na testování komerčního přípravku do odlučovačů tuků. Cílem práce bylo dokázat schopnost přítomných mikroorganismu v přípravku, produkovat lipázy, které působí na různé lipidové substráty. K ...
 • Testování komerčních přípravků do odlučovačů tuků 

  Vlčková, Bohumila
  Diplomová práce byla zaměřena na testování pěti komerčních přípravků do odlučovačů tuků. Provedená studie měla dokázat, že v přípravcích jsou přítomny mikroorganismy, které produkují lipolytické enzymy, popř. v nich je i ...
 • Využití mikroorganismů na odbourávání lipidů 

  Vaňásek, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na studium komerčních přípravků, které se používají při odbourávání tuků z odpadní vody. Tyto přípravky obsahují mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Teoretická část popisuje lipidy, lipázy, ...