Now showing items 1-20 of 50

 • Hodnocení a rozvoj pracovníků v organizaci 

  Korčeková, Adéla
  Obsahem bakalářské práce je analýza procesu rozvoje a hodnocení zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců je důležitou součástí efektivně fungujícího podniku. Teoretická část práce poskytuje informace o vzdělávání a péči o ...
 • Inovace systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Bilík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a inovací systému odměňování pracovníků ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou shrnuty pojmy související s odměňováním pracovníků. Analytická část analyzuje pomocí vhodných ...
 • Motivace 

  Šmerek, Jakub
  Hlavním tématem diplomové práce je motivace zaměstnanců ve společnosti DCom s. r. o. Předmětem podnikání této společnosti je hlavně vývoj a výroba vlastních zařízení, spolu s příslušenstvím pro bezdrátové komunikační ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Kasalová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá problematikou motivace a evaluace zaměstnanců zkoumané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce je zaměřena na motivaci z teoretického hlediska se zaměřením na odměňování ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Zboranová, Romana
  Diplomová práce byla zpracována na téma motivace a evaluace zaměstnanců v Třineckých železárnách. Úroveň motivace a evaluace zaměstnanců byla posouzena pomocí interních materiálů podniku a dotazníkového šetření. Na základě ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Ondrašíková, Radka
  Cílem diplomové práce je odhalit možné nedostatky v motivačním systému společnosti a navrhnout doporučení ke zlepšení stávající situace. V první části shrnu teoretické poznatky, které se týkají dané problematiky motivace, ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Breicetl, Oldřich
  Předmětem diplomové práce je zpracování problematiky motivace a evaluace zaměstnanců v podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Práce je rozdělena na tři části. V první teoretické části jsou rozebrána ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců Komerční Banky, a.s. 

  Blaha, Petr
  Předmětem diplomové práce „Motivace a evaluace zaměstnanců Komerční Banky, a.s.“ je motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců. Cílem práce je navrhnout změny, které budou mít za následek zlepšení současné situace v ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Kalous, Aleš
  Diplomová práce se zabývá problematikou motivace a evaluace zaměstnanců ve společnosti Zdeněk Maixner - ANTIKOR, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se tématu ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců VIA ALTA a.s 

  Marek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou Motivace a evaluace zaměstnanců ve společnosti VIA ALTA, akciová společnost. V první části jsou vysvětleny pojmy a teoretické poznatky k dané problematice důležité pro další postup. ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Přívratská, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V ...
 • Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Fiedler, Pavel
  Diplomová práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmů z dané problematiky. Praktická část se zaměřuje na konkrétní společnost a to Globus ČR, v.o.s. V další části práce ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě OTIS a. s. 

  Líčeník, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě Otis a. s. Tato práce je rozdělena na dvě části a obsahuje teoreticko-praktické zpracování dané problematiky. V první části poskytuji teoretický ...
 • Motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Roche 

  Giverts, Anna
  Cílem moje diplomové práce je: popsat a analyzovat motivace, hodnoceni a odměňování zaměstnanců na přikladu jedné úspěšné moderní společnosti. Metodika rozdělila práci na část teoretickou a část analytickou. Teoretická ...
 • Motivační systém firmy 

  Kalistová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá tématem motivační systém ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou objasněny stěžejní pojmy týkající se pracovní motivace, hodnocení a odměňování pracovníků. Následuje část praktická, která ...
 • Motivační systém pro zefektivnění práce zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Čížková, Petra
  Tato diplomová práce na téma: Motivační systém pro zefektivnění práce zaměstnanců ve vybraném podniku je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Cílem práce je nejprve zanalyzovat stávající motivační ...
 • Navrhnutí změn v systému odměňování v dané společnosti 

  Mucha, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti HANYA corporation s.r.o.. Vteoretické části práce se zabývá vysvětlením základních pojmů vodměňování zaměstnanců. Vanalytické části sebakalářská ...
 • Návrh hodnocení zaměstnanců dělnických profesí 

  Kondýsková, Kateřina
  Tato diplomová práce na téma „ Návrh hodnocení zaměstnanců dělnických profesí“ je rozdělena do dvou základních částí – na teoretickou a praktickou část. Cílem práce je vytvořit návrh hodnocení pracovníků dělnických profesí ...
 • Návrh motivačního systému v Lyžařské škole v Olešnici 

  Houdek, Martin
  Diplomová práce analyzuje motivační systém instruktorů v Lyžařské škole působící ve ski-areálu Olešnice na Moravě. Tato analýza se zaměřuje na odměňování zaměstnaců, jejich hodnocení a další složky motivačního systému ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti Štěpanovský, a.s. 

  Valentová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním společnosti z hlediska personálního managementu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy spojované s touto tématikou. Na základě praktické části, kde je představena společnost ...