Now showing items 1-8 of 8

 • Motivace a stimulace zaměstnanců 

  Dědoch, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě Gala, a. s. Prostějov. Cílem práce je zhodnotit současný motivační systém v podniku a navrhnout doporučení, která přispějí ke zvýšení ...
 • Návrh databázové aplikace pro podporu finančního rozhodování v oblasti odměňování zaměstnanců 

  Ohnůtková, Lucie
  Tématem mé bakalářské práce je problematika informačních systémů s akcentem na databázové systémy. Součástí je vytvoření databáze v prostředí MS Access a následné aplikace, jejímž cílem je poskytovat informace zejména z ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Kubját, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti HALLEXO CZ s. r. o. Dále obsahuje doporučení pro zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby pomohl ke zvýšení efektivnosti, ke zlepšení ...
 • Návrh motivačního systému zaměstnanců v obchodní společnosti 

  Kučera, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti MONING BRNO, s.r.o. Obsahuje návrhy na zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby se zlepšila firemní kultura, motivace a spokojenost ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu 

  Vaverka, Jan
  Tato práce je zaměřena na rozvoj motivačního programu firmy Unistav a.s. Analýza stávajícího motivačního programu je provedena na základě dotazníkového šetření, rozhovorů a studia podnikových materiálů. Na základě zjištěných ...
 • Návrh systému hodocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Zemanová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením a odměňováním zaměstnanců, které vede k zvýšení jejich motivace. Teoretická část je zaměřena na motivaci, metody hodnocení a formy odměňování. Na základě analýzy je porovnán stávající ...
 • Návrh vhodných stimulačních nástrojů 

  Pytlíková, Lucie
  Cílem mé diplomové práce je návrh vhodných stimulačních nástrojů pro konkrétní firmu. V této práci provedu analýzu stávajícího stavu ve firmě a identifikaci potřeb zaměstnanců. Součástí je také analýza nesouladu mezi ...
 • Návrh změn motivačního programu vybrané společnosti 

  Karlíková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu stávajícího motivačního programu společnosti ČSAD Žamberk s.r.o. Dále na základě provedených šetření navrhuje reálné změny současného motivačního programu tak, aby zvýšil efektivnost ...