Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace SLAM algoritmů pro vozidlo s čtyřmi řízenými koly 

  Najman, Jan
  Tato práce se zabývá aplikací SLAM algoritmů na experimentální čtyřkolové vozidlo Car4. V první části práce je uveden princip fungování SLAM včetně popisu rozšířeného Kalmanova filtru, který je jednou z jeho hlavních ...
 • Invalidní vozík 

  Kutnar, Pavel
  Práce popisuje návrh, vývoj a testování nové řídící jednotky invalidního vozíku. Odometrie, kompletní ovládání vozíku a jednoduchý komunikační protokol nabízí nadřazenému systému možnost autonomního řízení. Dokument obsahuje ...
 • Kontinuální lokalizace mobilního robota s využitím agregace dat z více pozičních systémů 

  Brhel, Zdeněk
  Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude přijímat a agregovat data z pozičních systémů (senzorů) a následně pak odhadovat nejpravděpodobnější pozici robota. Řešením vznikne aplikace, která bude implementována v jazyce ...
 • Lokalizace mobilního robota a mapování pomocí Kalmanovy filtrace 

  Caha, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout metodu lokalizace a mapování (zvané SLAM) pomocí mobilního robota s ohledem na jeho senzorický systém a pohyb ve vnitřních statických prostorách. Pro metodu SLAM využít Kalmanovy ...
 • Lokalizace robota pomocí OpenStreet mapy 

  Rajnoch, Zdeněk
  Tato práce se zabývá lokalizací robota v rámci výřezu z OpenStreet mapy. Pro rekonstrukci uražené trajektorie jsou použity senzory robota IMU, odometrie a kompas, ta je poté porovnána s referenční GPS trajektorií. Následná ...
 • Model robota Trilobot 

  Štěpán, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje tvorbu modelu pohybu mobilního robota Trilobot, který je následně implementován do jednoduchého simulačního nástroje. Jsou zde popsány experimenty provedené s tímto robotem, stručně je popsán ...
 • Navigace mobilního robota 

  Goldmann, Tomáš
  Když se podíváme do oboru robotiky zjistíme, že existuje několik typů robotů. Někteří z nich využívají pro svou činnost lokální a globální navigace. Cílem této práce je zmapování možností lokální navigace a popis základních ...
 • Návrh a realizace odometrických snímačů pro mobilní robot s Ackermannovým řízením 

  Porteš, Petr
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a zkonstruovat odometrické snímače na mobilního robota s Ackermannovým řízením Bender 2 a navrhnout matematický model, který by z dat těchto snímačů vyhodnocoval ujetou trajektorii ...
 • Odometrický modul pro mobilní robot 

  Davídek, Daniel
  Hlavním cílem této práce byl návrh a zprovoznění odometrického modulu pro mobilní robot envMap. Modul zpracovává signály z enkodérů a následně vypočítává polohu a natočení robotu spolu s pravděpodobností jeho výskytu. ...
 • Pokročilá navigace v heterogenních multirobotických systémech ve vnějším prostředí 

  Jílek, Tomáš
  Dizertační práce pojednává o současných možnostech navigace pozemních mobilních robotů se zaměřením na dosažení vysoké absolutní shody žádané a skutečné trajektorie jejich pohybu. V práci jsou rozebrány současné možnosti ...
 • Pravděpodobnostní lokalizace mobilního robota 

  Kopečný, Tomáš
  Řízení pohybu, navigace a orientace robota v prostoru jsou problémy spjaté s vývojem mnoha robotů. Tato práce se zabývá především lokalizací ve smyslu orientace robota v prostoru, nicméně ani ostatní aspekty nejsou opomenuty. ...
 • Robot pro Robotour 2010 

  Kubát, David
  Předmětem této diplomové práce bylo seznámit se se soutěží autonomních outdoor robotů Robotour a dále prostudovat možnosti a informace o robotovi vyvíjeném na ÚITS FIT VUT v Brně. Další část práce představovala studii ...
 • Robotický nákupní košík 

  Kuřátko, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro plánování pohybu robota tak, aby následoval zadaného člověka. Práce se zpočátku věnuje senzoru Microsoft Kinect, který je pouţit pro snímání okolních objektů. Dále jsou ...
 • Řízení jízdní stability experimentálního vozidla se čtyřmi hnanými i řízenými koly 

  Brablc, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmů řízení trakce a sestavením, pro tento návrh určeného, dynamického modelu 4WS vozidla. Je zde navrženo několik regulačních struktur, jejichž regulátory jsou navrženy pomocí různých ...