Now showing items 1-1 of 1

  • Parní kotel na odpadní teplo z kogenerační jednotky 

    Vilga, Filip
    Cieľom diplomovej práce bol návrh parného kotla na odpadné teplo spalín z kogeneračnej jednotky bioplynovej stanice pri stanovenom prietoku a teplote spalín z výfuku motora a pre požadovaný tlak pary. Súčasťou práce je ...