Now showing items 1-2 of 2

  • Recyklace fosforu z odpadních vod 

    Szotkowski, Matěj
    Cílem předložené bakalářské práce je zpracovat přehled metod sloužících k recyklaci fosforu z odpadních surovin, primárně pak z odpadních vod. Úvod práce je věnován problematice spojené se zdroji fosforu, jejich využitím ...
  • Vývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémů 

    Tesař, Filip
    Vícevrstvé polymerní podlahové systémy patří k rozšířeným materiálům jak v průmyslové výstavbě, tak v bytové. Jedná se o většinou o dvousložkové polymerní materiály na bázi epoxidových pryskyřic. Cílem mé diplomové práce ...