Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava mikrobiálních metabolitů z odpadních surovin 

    Zichová, Miroslava
    Tato práce se zabývá problematikou využití odpadních surovin pro mikrobiální produkci významných metabolitů. První část práce je zaměřena na využití odpadního papíru, jakožto lignocelulosového materiálu, který představuje ...