Now showing items 1-4 of 4

 • Daňové zatížení podnikání ve stavebnictví 

  Holcmanová, Zdena
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku společnosti. Porovnává různé způsoby pořízení majetku, především úvěr a finanční leasing, a sleduje jejich daňové aspekty. ...
 • Návrh na optimalizaci základu daně právnických osob v roce 2008 

  Vágnerová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá daňovými novinkami pro právnické osoby pod názvem Reforma veřejných financí s účinností od 1. ledna 2008 a daňovou problematikou právnických osob obecně. Cílem práce je zhodnotit daňový dopad ...
 • Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy 

  Hlaváčková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti VH atelier, spol. s r.o. Cílem bakalářské práce je navrhnout povinné nebo doporučené vnitropodnikové směrnice, které budou splňovat ...
 • Výběr vhodné formy financování nemovitosti 

  Krnáč, Jan
  Cílem diplomové práce na téma „Výběr vhodné formy financování nemovitosti“ je porovnání různých forem moţného externího financování nemovitosti určené k výkonu podnikatelské činnosti. Na konkrétním případu proti sobě staví ...