Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační agent pro informace o Brně 

    Jurkovič, Juraj
    Cieľom tejto práce je preskúmať a následne aplikovať techniky a technické riešenia pri vývoji informačných agentov. Práca sa zameriava na riešenia jednotlivých podproblémov pomocou existujúcich systémov, prepojenie týchto ...
  • Strojové porozumění s použitím znalostní báze 

    Daniš, Tomáš
    V tejto práci je skumaná schopnosť používať zdravý rozum v moderných systémoch založených na neurónových sieťach. Zdravým rozumom je myslená schopnosť extrahovať z textu fakty, ktoré nie sú priamo spomenuté, ale implikuje ...