Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh řešení odprášení vykládací jámy uhlí 

  Zlámal, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh řešení odsávání vykládací jámy uhlí. V návrhu jsou stanoveny potřebné odsávací výkony, určeny jednotlivé zdroje prašnosti a navrhnuty vhodné odsávací přípravky. K odsávání byla navrhnuta filtrační ...
 • Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek 

  Barybina, Alina
  Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části (1. a 2. kapitola) jsou popsané vlastnosti TZL, legislativa v České republice, principy odloučení částic a různé typy odlučovacích zařízení. ...
 • Řízení odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu 

  Jakubský, Ondřej
  Práce se zabývá řízením a vizualizací technologie odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu. V první části práce se analyzují různé způsoby automatického řízení. Na základě analýzy je navržena konfigurace ...