Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza rychlostních a tlakových polí kapaliny, využitím křivočarých souřadnic 

  Stejskal, Jiří
  Tato práce představuje zcela novou metodu návrhu hydraulického tvaru lopatek odstředivého čerpadla. Metoda je založena na geometrickém přístupu vycházejícím z křivočarých souřadnic, ve kterých je formulován jak model ...
 • Diskové ztráty u odstředivých čerpadel 

  Homola, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o problematice proudění u rotujících disků s možnými nestabilitami proudění. Dále se zabývá výpočtem axiální síly u odstředivých čerpadel a tlakovým rozložením na krycím a nosném disku oběžného ...
 • Návrh odstředivého čerpadla metodami diferenciální geometrie 

  Sloupenský, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá novým přístupem návrhu oběžného kola, lopatky a spirály odstředivého čerpadla. Matematický model proudění v meridiálním řezu oběžného kola i spirály se opírá o nástroje diferenciální geometrie ...
 • Snížení radiální síly odstředivých čerpadel 

  Koutný, Luděk
  Diplomová práce se zabývá problematikou radiální síly působící na rotor odstředivého čerpadla a možnostmi, jak ji snížit. Byly navrženy úpravy čerpadla a následně zkoumáno, jak tyto úpravy ovlivňují velikost radiální síly ...
 • Úpravy čerpadla pro provoz v turbinovém režimu 

  Jahn, Jan
  Hydraulický návrh hydrodynamického stroje je proveden s cílem dosáhnout vysoké hodnoty účinnosti transformace energie. Hydraulický návrh čerpadla a turbíny má své specifické odlišnosti. Za pomoci numerické mechaniky tekutin ...
 • Vliv konečného počtu lopatek u hydrodynamických čerpadel 

  Chromek, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje prvotnímu návrhu oběžného kola, stanovení jeho teoretické měrné energie, kterou má čerpadlo při nekonečném počtu lopatek a následné korekci na skutečnou měrnou energii čerpadla s oběžným kolem s ...
 • Vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla 

  Heinz, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá fenoménem objevujícím se v hydrodynamických čerpadlech při pod-optimálním průtoku. Tímto fenoménem je vstupní recirkulace, jež je nežádoucím jevem v sání čerpadla. Tato recirkulace způsobuje ...