Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování pozemních komunikací 

    Kokeš, Ondřej
    Diplomová práce popisuje a rozebírá některé návrhové prvky z ČSN 73 6101 a porovnává je s Norma de Traçado, což je hlavní předpis pro navrhování pozemních komunikací v Portugalsku. V praktické části na základě poznatků z ...
  • Vliv ESP/ESC na chování vozidla 

    Weigel, Filip
    Práce se zabývá aktivním prvkem bezpečnosti vozidel - ESP. Systém ESP velmi významně pomáhá se stabilizací vozidla při zatáčení. Práce rozebírá modelování, princip fungování brzd, popis podřízených systémů - ABS a ASR, ...