Now showing items 1-7 of 7

 • Detekce a odstranění odlesků ze sekvence snímků 

  Hodaň, Tomáš
  Cílem mé diplomové práce bylo studium existujících metod pro detekci a odstranění odlesků ze sekvence snímků, nalezení jejich omezení a návrh možných vylepšení. Konkrétně jsme se zaměřili na rovinné spekulární povrchy, ...
 • Možnosti odstranění mikropolutantů vodárenskými procesy 

  Zdražilová, Alena
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování mikropolutantů vodárenskými procesy. První část práce je zaměřena na charakteristiku jednotlivých mikropolutantů, možnosti jejich odstranění zkoumané v laboratorních ...
 • Možnosti zamezení vzniku defektů při ohýbání trubek 

  Procházka, Libor
  Bakalářská práce popisuje nejčastěji se objevující defekty vznikající při ohýbání dílců trubek. První část bakalářské práce se věnuje podrobnému průzkumu těchto nežádoucích jevů. V druhé části je uveden komplexní výčet ...
 • Odstranění anesteziologické trubice z pediatrických CT dat 

  Šejnohová, Marie
  Cílem této semestrální práce je detekovat a následně odstranit anesteziologickou trubici z pediatrických CT dat pomocí Houghovy transformace. V první části se věnuje předzpracování obrazů s využitím hranové detekce. Popisuje ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - dokončovací technologie 

  Malý, Václav
  Cílem této práce je vytvořit přehled dokončovacích operací, používaných v technologii vytavitelného modelu. Předložená práce nejprve obecně popisuje principy této technologie a dále se hlouběji zaměřuje především na ...
 • Úprava hran výřezů z laserových strojů ve firmě European Data Project s.r.o. 

  Zemčík, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá výrobou firmu European Data Project s.r.o., možnostmi využití laserových strojů ve výrobním procesu, vznikem ostrých hran výpalků a možnostmi jejich odstranění. Ostré hrany se podařilo nepatrně zmenšit.
 • Způsoby odstraňování perzistentních látek (dioxinů) 

  Ferdan, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vznikem dioxinů při energetickém využití odpadů ve spalovně komunálních odpadů a technologiemi pro jejich odstraňování. V první části je obecně pojednáno o charakteristice dioxinů, vlivu na životní ...