Now showing items 1-2 of 2

  • Deskripce odvalovacích ozubárenských strojů 

    Jelínek, Petr
    Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti ozubárenských strojů se zaměřením na odvalovací ozubárenské stroje. Popisuje jednotlivé druhy strojů na výrobu ozubení odvalovacím způsobem a jejich princip. Hlavním cílem ...
  • Výroba ozubeného kola různými technologiemi 

    Řezáč, Matěj
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výroby čelních ozubených kol. V teoretické části jsou shrnuty informace týkající se ozubení, jejich výroba a kontrola. V praktické části jsou potom vybrány 3 technologie výroby ...