Now showing items 1-2 of 2

  • Poruchovost městských čistíren odpadních vod 

    Boryśová, Michaela
    Tato práce se zabývá kalovým hospodářstvím na čistírnách odpadních vod. Poskytuje základní přehled metod upravování rizikového materiálu v kalové koncovce. Hlavním cílem práce je vytvoření stromů poruch, které se vyskytují ...
  • Vliv specifické spotřeby flokulantu na odvodnitelnost čistírenského kalu 

    Volejník, Tomáš
    První část této diplomové práce se věnuje problematice produkce kalů z komunálních čistíren odpadních vod a následným nakládáním s tímto kalem. Jsou zde uvedeny jednotlivé procesy z oblasti kalového hospodářství a popsána ...