Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza faktorů ovlivňující realitní trh 

  Procházková, Jana
  Cílem práce je provést analýzu vlivů, které působí na realitní trh a vytvořit prognózu jejich vývoje. V první části jsou popsány rozdělení a vývoj stavebnictví a realitního trhu. Část druhá spočívá ve vytvoření případové ...
 • Analýza faktorů ovlivňujících obvyklou cenu bytových jednotek na Vsetínsku 

  Vašíčková, Dominika
  Diplomová práce se zaměřuje na porovnání bytových jednotek několika způsoby ocenění na Vsetínsku. Teoretická část popisuje základní pojmy související s oceňováním, jednotlivé metody oceňování a popis lokality. Praktická ...
 • Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě 

  Smejkalová, Aneta
  V této bakalářské práci je analyzován realitní trh. Cílový segment analýzy je prodej bytových jednotek v daných oblastech města Jihlavy, ve všech jeho katastrálních území. Hlavním cílem jsou průměrné ceny bytů rozdělené ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Svobodová, Lenka
  Předmětem mé diplomové práce je popis procesu veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. V teoretické části uvádím základní pojmy a postupy, s nimiž se můžeme při zadávání, průběhu a ukončení ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Haase, Jan
  Diplomová práce se věnuje procesu zadávání stavební zakázky a její získání z pohledu stavebního podniku. Práce je zaměřená na tvorbu cenové nabídky do veřejné obchodní soutěže ze strany uchazeče. Jsou zde uvedeny poznatky ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Dočkal, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámit její čtenáře s problematikou přípravy a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Úkolem samotné práce je popsat průběh jednotlivých fází životního cyklu stavební veřejné ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Niesnerová, Dita
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Teoretická část se skládá z jednotlivých fází projektu, jejich financování a zaměřuje se na problematiku veřejných zakázek. Aplikace ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt ve Žďáře nad Sázavou 

  Úradníček, Pavel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání jednotlivých metod, které se používají pro ocenění nemovitostí typu byt. Z metod využívaných pro oceňování se využije administrativní způsob ocenění, pro stanovení obvyklé ceny ...
 • Vybrané aspekty riadenia ponuky v slovenských priemyselných podnikov 

  Kita, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  The article represents the results of empiricla study realised in Slovak industry companies. The aim is to explain the approaches of companies with different size to an offer in view of the fact that the groups of companies ...
 • Zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem 

  Kráčmarová, Martina
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je „Zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem“ v teoretické i praktické rovině. V teoretické části stručně vymezuji pojmy související s výběrem a vypracováním ...