Now showing items 1-9 of 9

 • Cena stavby a možnosti zhotovitele 

  Veselá, Michaela
  Cílem diplomové práce je popsat možnosti zhotovitele v určení ceny při možných změnách během procesu stavební dodávky. Je potřebné mít stanovenou cenu stavebního díla, která je nutnou součástí smlouvy o dílo. Je dobré znát ...
 • Honoráře projektantů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

  Jilečková, Soňa
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení honoráře projektantů, inženýrů a techniků činných ve stavebnictví. V úvodu práce je vymezen pojem honorář, započitatelné náklady, honorářové zóny nebo rozpočet. Pro stanovení honoráře ...
 • Metoda Design-Build a její použití pro zadávání v ČR 

  Paníček, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek metodou Design-Build. První část je zaměřena na popis jednotlivých zadávacích metod a jejich výhod a nevýhod. Dále jsou zde porovnány základní druhy smluvních ...
 • Nabídková cena stavební zakázky 

  Jurásková, Diana
  Tato práce se zabývá sestavením nabídkové ceny subdodávky prefabrikované konstrukce skladové haly s administrativou. Teoretická část popisuje proces a cenotvorbu stavební zakázky. Praktická část se zabývá sestavením konkrétní ...
 • Nabídková cena stavebního díla 

  Kovandová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nabídkové ceny stavebního díla. Teoretická část popisuje životní cyklus stavby, ceny ve stavebnictví, tvorbu rozpočtu a druhy zakázek. Praktická část řeší podmínky a průběh konkrétní ...
 • Posouzení vlivu variantních technologií na celkovou cenu stavebního díla 

  Kubeš, Jan
  Cílem diplomové práce je posoudit vlivy variantních technologií na posuzovaném objektu z pohledu investora nebo zhotovitele stavby. Hledají a posuzují se úspory v různých variantních řešeních stavebních konstrukcí. Nalezené ...
 • Vypsání veřejné obchodní soutěže 

  Štika, Adam
  Tématem bakalářské práce je vypsání veřejné obchodní soutěže. Prvním bodem je stručný popis důležitých charakteristik veřejné obchodní soutěže. Dalším bodem je příklad konkrétní veřejné zakázky. Pro sestavení postupu průběhu ...
 • Vývoj realitního trhu v Brně a jeho okolí 

  Oblouková, Aneta
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem realitního trhu ve vybraných městských částech Brna a jeho okolí. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají realitního trhu a oceňování nemovitostí. Je zkoumán ...
 • Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění rodinných domů v jižní části okresu Brno-venkov 

  Kopr, Radim
  V diplomové práci „Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění rodinných domů v jižní části okresu Brno–venkov” bude deset totožných rodinných domů oceněno nejprve na základě nabídkových, bez přihlédnutí k cenám realizovaným, ...