Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová komunikace 

    Klímová, Daniela
    Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti ENDEKA s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní teoretické pojmy, druhá část analyzuje současnou situaci ...