Now showing items 1-10 of 10

 • Design Of Latched Comparator 

  Matěj, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with design methods and optimization techniques of dynamic latched comparators. It compares lathed and continuous comparators and describes their principle. Then it analyses latched comparators with respect ...
 • Design ofsetového tiskařského stroje 

  Bařina, Tomáš
  Přestože se lidé s produkty polygrafického průmyslu denně setkávají, mají z této oblasti jen velmi povrchové znalosti. V teoretické části této diplomové práce tedy čtenáře stručně seznámím s tiskem a jeho historií a zaměřím ...
 • Kvalitativní srovnání MEMS snímačů vibrací 

  Hasík, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je kvalitativní ověření parametrů MEMS snímačů vibrací s použitím kalibračních zařízení od firem SPECTRA a Brüel & Kjr. První část této práce se zabývá různými typy MEMS snímačů vibrací na ...
 • Modelování inerciálních snímačů 

  Trličík, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá měřením a modelováním MEMS inerciálních snímačů. V této práci jsou uvedeny základní principy inerciálních snímačů spolu s jejich nejčastěji se vyskytujícími chybami. Dále je proveden průzkum ...
 • Návrh autokompenzace ofsetu operačního zesilovače 

  Dula, Přemysl
  Tato práce se zabývá problematikou dvoustupňového operačního zesilovače s automatickou kompenzací ofsetu. Operační zesilovač je navržen v návrhovém prostředí Cadence pro případnou realizaci v technologii CMOS07. Důraz práce ...
 • Návrh číslicově-analogového převodníku s vysokým rozlišením 

  Buček, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem digitálně-analogového převodníku. Používaná technologie tohoto návrhu je ON SEMICONDUCTOR CMOS07 v návrhovém programu Cadence. V práci se lze setkat s jednotlivými bloky převodníku, především ...
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Navrátil, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá problematikou návrhu operačního transkonduktančního zesilovače v technologii CMOS AMIS 0,7 um. Práce je zaměřena na návrh přesného operačního zesilovače s malým rozdílovým vstupním napětím.
 • Snímače náklonu 

  Hájek, Tomáš
  Tématem bakalářské práce jsou MEMS snímače náklonu, které se využívají uvnitř integrovaných obvodů, zařízeních leteckého, automobilového průmyslu, ale také v běžných domácích elektrospotřebičích. Práce přináší čtenáři ...
 • Zesilovač pro tenzometry 

  Kneblík, Adam
  Tato práce popisuje způsoby zesílení signálu z tenzometrického mostu. Jsou zde uvedeny jednotlivé zapojení zesilovačů a popsány jejich vlastnosti. Dále je zde uveden výpočet chyby zesilovače pro různé teploty prostředí. V ...
 • Získávání dat z kamer 

  Tylš, Ladislav
  Tato práce se zabývá možnostmi vytvoření vhodného prostředí k ovládání a nastavení kamer. V první části jsou popsány základní možnosti připojení kamer a vysvětleny jednotlivé parametry kamer. V druhé části je ukázáno, jak ...