Now showing items 1-6 of 6

 • Kriteria vzniku defektů při ohybu profilových trubek 

  Fišar, Luboš
  V práci jsou popsány poznatky z technologie ohybu kruhových trubek, jde o popis konvenčních, ale i nekonvečních zařízení. Jsou zde uvedeny technologické parametry v návaznosti na vznik defektů a výpočtové vztahy pro určení ...
 • Metody 3D ohybu 

  Kráčmar, Lukáš
  Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství a zabývá se přehledem moderních metod 3D ohybu součástí. V práci jsou uvedeny jednotlivé metody 3D ohybu, součásti, které se těmito metodami vyrábějí ...
 • Moderní metody ohýbání trubek a profilů 

  Zouhar, Ondřej
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá průzkum v oblasti moderních metod ohýbání trubek a profilů. Na základě literárních podkladů týkajících se ohýbání trubek a profilů byl vytvořen soupis, který má ...
 • Problematika výroby dílců na ohýbacím stroji 

  Sadecká, Kateřina
  Práce je zaměřena na problematiku ohýbání dílců kruhového průřezu pro konkrétní stroj DKB firmy Mubea. Teoretická část slouží jako teoretický základ pro tvorbu školicích materiálů pro novou obsluhu výše zmíněného stroje. ...
 • Přípravky a zařízení pro ohýbání trubek 

  Kašpárek, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření všeobecného přehledu používaných přípravků a zařízení pro ohýbání trubek. Na základě literární studie byl dále vytvořen přehled základních metod používaných pro ohyb trubek. ...
 • Tvarování tenkostěnných trubek 

  Baránek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením základních metod tvarování, jejich výhodami a nevýhodami. Pojednává o způsobech radiálního vypínání, ke kterým patří tváření pevným nástrojem, elastomery, elektrohydraulické a ...