Now showing items 1-3 of 3

 • Technologie využívající organických materiálů 

  Galbička, Tomáš
  V diplomovej práce sú zhrnuté niektoré základné organické materiály pre výrobu organických súčiastok a ohybných substrátov. Predstavené dva typy organických materiálov PPV a PFV a ich deriváty, ktoré upravujú vlastnosti ...
 • Technologie výroby titanového výfuku 

  Hrubý, Patrik
  Diplomová práca sa zameriava na technológiu výroby titánového výfuku pre dvojtaktný spaľovací motor. Obsahuje popis jednotlivých výrobných operácií. Podrobne analyzuje problematiku tvárnenia tenkostenných dielov výfuku za ...
 • Výroba držáku nábytkového kolečka 

  Moravčík, Juraj
  Práca rieši návrh technológie výroby držiaku nábytkového kolieska z oceľového plechu 11 321 o hrúbke 2 mm. Na základe variantného riešenia strihu a ohybu bolo zvolené riešenie výroby v postupovom združenom nástroji. Ako ...