Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh experimentálního modelu ohřevu TUV 

  Kuba, Pavel
  Tato práce popisuje návrh experimentálního modelu ohřevu TUV a identifikaci parametrů systému na základě měření. Podle výsledků rešeršní studie byl zhotoven model ohřívače a měřící jednotka. K měření a přenosu dat do PC ...
 • Vytápění nadstavby bytového domu 

  Byrtus, Miroslav
  Teoretická část se zabývá tepelnou pohodou prostředí a nároky na otopná tělesa. Dále popisuje druhy otopných těles, jejich dělení a základní způsoby zapojení v systému ústředního vytápění. Výpočtová a projektová část řeší ...
 • Vytápění objektu hotelového typu plynovým médiem a alternativním zdrojem 

  Byrtus, Miroslav
  Návrh vytápění objektu hotelového typu. První část popisuje analýzu a podrobnější popis zdrojů tepla navržených ve třetí části, což jsou plynové kondenzační kotle, krb a krbová kamna. V druhé části najdeme dvě varianty ...
 • Vytápění objektu plynovou kotelnou a solárním doohřevem vody 

  Jelínek, Ondřej
  Návrh vytápění a ohřevu teplé vody objektu rehabilitačního centra. První část projektu analyzuje zadané téma, problematiku výpočtu tepelných ztrát a návrhu prvků vytápění. Dále se zabývá zdrojem tepla pro vytápění, palivem ...