Now showing items 1-5 of 5

 • Kotle malých výkonů jako zdroje pro rodinné domy 

  Studnicki, Jakub
  V práci jsou shrnuty základní parametry kotlů s malým výkonem, určené k použití v rodinných domech. Kotle jsou rozděleny do kapitol dle používaného paliva (plyn, pevné palivo, kapalné palivo, biomasa, pelety …). U každého ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda v otopné soustavě 

  Vejmelka, Zdeněk
  Cílem práce je navrhnout systém vytápění v rodinném domě za použití tepelného čerpadla vzduch/voda. Objekt je třípatrový, dvě patra jsou nadzemní a jedno podzemní. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy. Řešený je i ...
 • Vytápění objektu penziónu 

  Chmelíček, Patrik
  Cílem práce je návrh vytápění dvoupodlažního objektu penzionu. Objekt má tři uživatelské části, a to restauraci, bufet a obytnou část penzionu. Vytápění je řešeno kombinací podlahových konvektorů a deskovými otopnými tělesy ...
 • vytápění polyfunkčního objektu 

  Bohutínský, Zdeněk
  Cílem práce je návrh vytápění tří pater polyfunkčního domu. Objekt má tři uživatelské části a to pro bydlení, obchod a kancelářské práce. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy s místním zdrojem tepla. Dále je řešen ...
 • vytápění víceúčelového objektu 

  Bublan, Tomáš
  Cílem práce je návrh vytápění dvojpodlažního víceúčelového objektu. Objekt má tři uživatelské části, a to kino, víceúčelové sály a nahrávací studio. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy s místním zdrojem tepla. ...