Now showing items 1-14 of 14

 • Alternativní zdroje energie pro RD 

  Buráň, Petr
  V této bakalářská práci se budeme zabývat alternativními zdroji energie pro rodinný dům. Práci jsme rozdělili do dvou hlavních částí. První část je rešerše, ve které si postupně představíme různé zdroje energie a popíšeme ...
 • Kondenzační kotel a solární kolektory v bytovém domě 

  Bukovjan, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody v bytovém domě v Rožnově pod Radhoštěm.Objekt má čtyři nadzemních podlaží a suterén. V každém nadzemním podlaží jsou dvě bytové jednotky. V suterénu se ...
 • Měření a regulace počítačem řízených solárních systémů: Vizualizace energetických systémů 

  Vlčnovská Kotlíková, Silvie
  Tato práce se zaměřuje na studium a hodnocení provozu reálného solárního systému. Byla provedena analýza konkrétního technologického komplexu a navržen systém měření uzlových parametrů. Bylo provedeno propojení řídící ...
 • Měření teploty bazénové vody 

  Moravec, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením teploty bazénové vody, ovládáním jejího ohřevu a přenosem naměřených dat na dálku do počítače či mobilního zařízení. Zahrnuje popis měřicího zařízení, jeho funkci a návrh možné ...
 • Návrh solárního systému pro rodinný dům 

  Kundrát, Roman
  Cílem předkládané bakalářské práce je návrh solárního systému a jeho parametrů pro zadaný rodinný dům s ohledem na různá využití tepla přicházejícího do zařízení ve formě slunečního záření. Na základě literární studie, ...
 • Návrh systému vytápění administrativní budovy 

  Vítek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřev teplé vody pro administrativní objekt v Ostravě. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí budovy, sklady a ...
 • Projektování systémů přenosu a využití tepla z Termokompostu 

  Dokoupilová, Bára
  Tato diplomová práce se zabývá využitím biotermální energie uvolňující se při rozkladných procesech v kompostu. Cílem práce je vysvětlit principy vzniku tepla v kompostu, shrnout možnosti jeho odběru a navrhnout vhodné ...
 • Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. 

  Šťastný, Radek
  Téma diplomové práce je zaměřené na technické zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Konkrétně se jedná o starší objekt ze 70. let minulého století sloužící pro sportovní a kulturní účely. K objektu ...
 • Teplovzdušné vytápění a chlazení rodinného domu 

  Rodková, Daniela
  Tato bakalářská práce řeší optimalizaci vnitřního mikroklima rodinného domu, ke kterému je přidružena soukromá bazénová hala. V rodinném domě je navržena vzduchotechnika pro hygienickou výměnu vzduchu, chladivový systém ...
 • Tvorba modelu systému FVE – elektrický ohřev užitkové vody 

  Sochor, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem modelu fotovoltaické elektrárny pro ohřev užitkové vody v programu PSCAD. V teoretické části práce je proveden rozbor zapojení fotovoltaických systémů vzhledem k distribuční soustavě. Poté je ...
 • Vytápění a příprava teplé vody rekreačního střediska 

  Hakl, Jaroslav
  Obsahem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody rekreačního střediska v obci Ostružná, okres Jeseník. Objekt má 2 nadzemní podlaží. První nadzemní podlaží slouží převážně ke střetávání lidí v herně nebo ve ...
 • Vytápění panelového domu tepelným čerpadlem 

  Šmarda, Milan
  Diplomová práce se zabývá změnou zdroje tepla pro bytový dům za účelem snížení nákladů na vytápění. V práci jsou uvedeny výpočty související s energetickými požadavky domu, a to jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu 

  Matějková, Lucie
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v penzionu. Teoretická část řeší přípravu teplé vody, způsoby ohřevu a dimenzování podle ČSN 06 0320. Výpočtová část řeší návrh variant přípravy ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu pro seniory 

  Minář, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických vybavení v penzionu pro seniory. Objekt má čtyři nadzemní patra. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. V prvním patře se nachází technické zázemí budovy, recepce ...