Now showing items 1-14 of 14

 • Návrh technologie výroby žlabu 

  Rérych, Pavel
  Práce, předkládá návrh technologie výroby krabicového žlabu. Žlab je vyráběn společností ACO Industries k.s. z korozivzdorné austenitické oceli 17 240 o tloušťce 1,5 mm. Na základě zadávající dokumentace byla pro zhotovení ...
 • Návrh výroby držáku klimatizace 

  Šproch, Daniel
  Držák venkovních klimatizačních jednotek je vyroben z ocelového plechu 11 321.21 tloušťky 2mm. Výrobní série činí 2000 ks/rok. Držák je vyráběn technologií vysekávání na CNC stroji a ohýbán na CNC ohraňovacím lise. Polotovarem ...
 • Návrh výroby krytu vany regulátoru 

  Kudláč, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu výroby plechového krytu ve společnosti Limid Mohelno s.r.o. Součást slouží jako kryt regulačního zařízení kolejových vozidel s pohledovou funkcí a vyrábí se z plechové tabule o tloušťce ...
 • Návrh výroby nosného plechu 

  Filip, Jiří
  Práce předkládá návrh technologie výroby nosného plechu, který je vrchní součástí servisního vozíku, sloužícího k manipulaci s vypínačem vysokého napětí. Nosný plech je vyráběn z nízkouhlíkové, hlubokotažné oceli DX51D+ZM ...
 • Návrh výroby ohýbané součásti 

  Valčík, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá literární studii technologie ohýbání. V práci je proveden návrh výroby bočnic korby auta pro Fiat ...
 • Návrh výroby spodního dílu nabíjecí stanice 

  Skalník, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby spodního dílu nabíjecí stanice, která je vyráběna společností DEL a.s. Součást bude zhotovena z austenitické oceli 17 349 o tloušťce 2 mm v roční sérii 100 ks. Z rozboru ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Pistulka, Libor
  Hlavním zaměřením práce je optimalizace operativního plánování s výrazným zaměřením na zákazníky a splnění jejich požadavků v čase, nákladech a jakosti. Cílem je analýza současného operativního řízení výrobního procesu a ...
 • Studium deformace kruhových otvorů v závislosti na jejich odstupu od ohybu při dvoubodovém ohýbání na ohraňovacím lisu 

  Piterka, Miloslav
  Práce se zabývá studiem deformace kruhových otvorů v limitním prostoru ohybu v závislosti na druhu materiálu, vzdálenosti od ohybu, tloušťky materiálu a průměru otvoru. Po analýze všech potřebných technologických parametrů ...
 • Variantní řešení výroby modulární skříně 

  Valčík, Martin
  Bakalářská práce oboru Strojní inženýrství je zaměřena na návrh a zhodnocení vhodnosti technologií, potřebných k výrobě modulární skříně, určené pro elektrické rozvaděče typu STX, sériového označení IP55 / IK09, která je ...
 • Výroba chladící skříně 

  Halabrín, Marek
  Práce předkládá návrh výroby chladící skříně. Ta je vyrobena z ocelového korozivzdorného austenitického plechu oceli třídy 17 240 o tloušťce 1,5 mm. Návrh je zpracováván na základě výkresové dokumentace. Vyráběný počet ...
 • Výroba IT skříně 

  Holub, Dominik
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologického postupu pro výrobu počítačové skříně ve společnosti EMKO Case a.s. Počítačová skříň je vyráběna z plechové tabule o tloušťce 1 mm. Pro výrobu skříně byly jako nejvhodnější ...
 • Výroba krytu 

  Hájek, Pavel
  Projekt, který byl vypracován v rámci inženýrského studia, popisuje návrh technologie výroby krytu horizontálního vyvrtávacího stroje. Kryt je vyráběn ve společnosti HESTEGO a.s. z plechové tabule z oceli DC01 o tloušťce ...
 • Výroba součástí na ohraňovacím lise 

  Zahradníček, Lukáš
  Práce předkládá přehled o technologii výroby součástí na ohraňovacích lisech. Je vytvořena na základě literární studie teoretického základu s doplněním nejmodernějších poznatků a příkladů z praxe. Pojednává obecně o ...
 • Výroba výměníku krbové vložky 

  Běhounek, Martin
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby dílu krbové vložky. Na základě variantního řešení výroby a doložených výpočtů byla jako nejoptimálnější technologie výroby zvolena metoda ohraňování. Dle požadavků na teplotní ...