Now showing items 1-2 of 2

  • Energetika rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů 

    Sabo, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá úlohou obnoviteľných zdrojov energie v energetike rodinného domu a technológiami, ktoré ju sprostredkúvajú. Veľký dôraz kladie na výrobu elektrickej energie, vykurovanie, ohrev vody a ...
  • Vytápění bytového domu 

    Jurčík, Peter
    Témou tejto bakalárskej práce je návrh vykurovania a ohrevu teplej vody bytového domu so 7 bytovými jednotkami. Teoretická časť sa venuje návrhu teplej vody zásobníkovým ohrevom, základnému deleniu sústav pre ohrev teplej ...