Now showing items 1-4 of 4

 • Namrzavost zemin a druhotných materiálů v podloží vozovek 

  Sokolová, Veronika
  Porušení dopravních konstrukcí vlivem mrazu je v oblastech, kde se teploty pohybují pod bodem mrazu, problém, který může vést až k trvalým deformacím stavby. Teoretická část této práce se zabývá promrzáním vozovky a jejího ...
 • Posouzení stanovení zhutnitelnosti jemnozrnné zeminy 

  Grmela, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat problematiku zhutnitelnosti zemin. Představuje konkrétní zkušební metody zhutnitelnosti, jejich principy a postup provedení. Praktická část je zaměřena na laboratorní zkoušení vzorku ...
 • Směsný recyklát v podloží vozovek 

  Ševc, Jan
  Práce řeší využití směsného recyklátu v podloží vozovek. Detailně se zabývá sledováním únosností tohoto materiálu použitého jako náhrada nevhodných zemin v podloží vozovky především intravilánových komunikací. Prakticky ...
 • Stavební recykláty pro stmelené směsi vozovek 

  Pokluda, Radim
  V teoretické části diplomové práce jsou obecně charakterizovány směsi stmelené hydraulickými pojivy, jejich typy, systémy klasifikace, technologie výroby a samotné pokládky. Dále jsou popsány zahraniční zkušenosti s využitím ...