Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbíny 

    Hájková, Petra
    Tato bakalářská práce se zabývá posouzením provozních parametrů plynové mikroturbíny. První část se věnuje plynové mikroturbíně, její funkci a jednotlivým konstrukčním součástem. Dále je popsáno možné využití v rámci ...
  • Vliv okolních podmínek na modul pružnosti betonu 

    Peřina, Tomáš
    Stále více se modul pružnosti betonu se dostává do popředí zájmu. V minulosti byl do jisté míry opomíjen a nebyl na něj brán dostatečný zřetel. Teoretická část bakalářské práce má popsat jaké faktory ovlivňující zejména ...