Now showing items 1-3 of 3

 • Alternativní paliva pro spalovací motory pro komerční automobily 

  Snášel, Pavel
  S vývojem tepelných strojů se postupně prosadila kapalná ropná paliva – benzin a nafta. Protože jsou tato paliva neobnovitelná a jejich užívání je spojováno s řadou ekologických a ekonomických problémů, stojíme před otázkou ...
 • Detekce a analýza detonačního spalování 

  Melichárek, Patrik
  Tato práce se věnuje detonačnímu spalování. První část práce tvoří rešeršní studie problematiky, která stručně srovnává normální a detonační spalování, představuje faktory ovlivňující náchylnost k jeho vzniku a zmiňuje ...
 • Zavádění bezolovnatých paliv v letectví 

  Pilíšek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá palivy pro letecké pístové motory. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První kapitola popisuje problematiku současných olovnatých paliv a vliv tetraetylolova na oktanové číslo. Druhá ...