Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti regenerace brownfield 

    Dostálová, Markéta
    Předmětem této diplomové práce je analýza možností regenerace brownfield a hledání nejvýhodnější varianty pro realizaci regenerace. Diplomová práce se skládá z teoretické části, kde je objasněna problematika brownfieldů ...