Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza proudění v semi-hermetickém pístovém kompresoru 

  Bouchal, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá CFD simulací proudění v CO2 semi-hermetickém pístovém kompresoru řady Stream od firmy Emerson. Cílem práce je analýza kritických míst v kompresoru, které způsobují nadměrný úlet oleje z ...
 • Analýza vlivu materiálu a technologických parametrů na proces lisování těsnicího kroužku a jejich optimalizace 

  Munduch, Ondřej
  Tento projekt řeší problematiku lisování hřídelového těsnicího kroužku do příruby. Vliv změny materiálu příruby na statickou netěsnost mezi přírubou a těsnicím kroužkem při zachovaných procesních parametrech. Návrh optimálního ...
 • Experimentální stav pro stanovení spotřeby maziva v turbodmychadlech 

  Kuhajdik, Matej
  Táto práca rieši problematiku spotreby maziva v turbodúchadle a prefuku vzduchu z kompresorovej časti turbodúchadla do ložiskovej skrine. Zvolený problém je vyriešený návrhom skúšobného mechanizmu, ktorý bude použitý pri ...
 • Experimentální výzkum souvislostí mezi stavem maziva a chováním reálného tribologického uzlu 

  Málek, Ladislav
  Hlavním cílem této experimentální práce je na základě laboratorních experimentů popsat, jak ovlivňuje změna stavu maziva tření a opotřebení mazaného uzlu. Studovanými změnami bude kontaminace oleje vlhkostí, pevnými částicemi ...
 • Kapalina jako tvářecí médium 

  Březina, Vít
  Práce obsahuje rešerši aktuálně používaných technologií využívajících kapalinu jako tvářecí či doprovodné médium. Jedná se o popis metod Hydroform, ASEA, Wheelon, Flexform, hydromechanického tažení, Pillow hydroformingu a ...
 • Návrh central housingu turbodmychadla pro supernízke uložení - olejový výstup na stranu 

  Slovák, Jan
  Diplomová práce se jako celek zabývá snížením instalační výšky turbodmychadla tak, aby nedocházelo k přílišnému zvýšení tlaků ve skříni turbodmychadla na pístních kroužcích. V úvodu práce se nachází rešerše zabývající se ...
 • Návrh zefektivnění vybrané technologie údržby 

  Mecera, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění technologie údržby pro nákladní vozidla a autobusy společnosti ICOM transport divize Humpolec. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat stávající technologii údržby, ...
 • Odvětrání klikové skříně spalovacího motoru 

  Zavadil, Martin
  Tato bakalářská práce byla vypracována jako literární rešerše. Je zaměřena na systémy odvětrání klikové skříně spalovacích motorů. Cílem bylo popsat vznik profuku v různých částech motoru, princip činnosti jednotlivých ...
 • Použití detonovaných nanodiamantů v oblasti tribologie 

  Mauer, Milan
  Tato bakalářská práce má za cíl podat základní přehled vlivu detonovaných nanodiamantů, použitých jako přísada v mazacích prostředcích, na tření, opotřebení a mazání. Shrnuje základní vlastnosti, způsoby výroby a chování ...
 • Přehled typů plastických maziv 

  Mauer, Jindřich
  Tato bakalářská práce poskytuje základní rozdělení plastických maziv dle různých hledisek, která se používají k mazání různých součástí. První část bakalářské práce se zabývá složením plastických maziv. Následující část ...
 • Příspěvek k diagnostice výkonových olejových transformátorů 

  Šimková, Martina
  Disertační práce se zabývá diagnostikou výkonových olejových transformátorů. Je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se nejprve zabývá obecným popisem transformátoru a jeho ...
 • Studie chování kapalin v rotující nádobě 

  Tuhý, Marek
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem chování kapalin v rotující nádobě. Cíle této práce jsou teoretická analýza a rešerše chování kapalin v rotující nádobě, návrh a sestavení experimentu, jeho provedení a ...
 • V lese 

  Pucharová Kramářová, Vendula
  Mé práci předcházela tvorba fotografií v nočním lese, která pro mě byla moc důležitá kvůli pocitu tajemna a mystična. Krajinu nepřepisuji realisticky podle fotografií, stylizuji ji a schematizuji. Zajímám se o krajinu ...