Now showing items 1-8 of 8

 • Matematické modely dopravních úloh 

  Brzobohatý, Jan
  Tato práce se zabývá pojmem stochastická dominance a jeho aplikací v optimalizaci dopravních úloh. Cílem práce je položit základy pro nadefinování pojmu, popsání jeho hlavních vlastností a vysvětlení tohoto pojmu na ...
 • Moderní metody řízení střídavých elektrických pohonů 

  Graf, Miroslav
  Tato práce se zabývá teorií prediktivního řízení a její možné aplikace na synchronní motory. Zabývá se problémy návrhu explicitního a on-line MPC řízení pro synchronní motor s permanentními magnety na povrchu uvnitř rotoru ...
 • Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění 

  Prokop, Jan
  V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby ...
 • Omezení provozu Peer-to-Peer sítí 

  Šípoš, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá detekovaním peer-to-peer sietí, ich sledovaním a obmedzova- ním. Za týmto účelom bola vytvorená aplikácia, ktorá, pomocou voľne dostupných nástro- jov, je schopná tieto siete detekovať, sledovať ...
 • Optimalizace trasy předpínacích kabelů 

  Středulová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití genetických algoritmů pro optimalizaci trasy předpínacích kabelů. Cílem práce je vyvinout genetický algoritmus na základě metody automatické dynamické penalizace a ověřit jeho ...
 • Rekurzivní prohledavač webu pro KDE 

  Hefka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prohledávání webových stránek z desktopového prostředí KDE. Součástí práce je seznámení s aplikačním rozhraním tohoto prostředí, popis návrhu a implementace aplikace. Ta podporuje ...
 • Turingovy stroje bez návratu na pásce 

  Surovič, Marek
  Tato práce zavádí omezenou variantu Turingových strojů, které se nemohou pohybovat doleva, tedy se vracet na pásce. Ostatní vlastnosti Turingových strojů (například potenciálně nekonečná páska a schopnost přepisovat symboly ...
 • Zhodnocení bezpečnostních rizik IS a návrhy na jejich omezení 

  Hrazdil, David
  Dílo bude pojednávat o zabezpečení a možného narušení IS a návrhu na případné změny a kalkulačním (ekonomickým) výpočtem pro ně